Ochrana osobných údajov

Používaním našej webstránky súhlasíte s využitím Vašich osobných údajov na účely marketingu (ako napr. Newsletter, DM) nezávisle spoločnosťou Szallas.hu Ltd. a Central Digital Media Ltd. (ďalej len: Central Digital Media). Prevádzkovateľ sa zaväzuje nesprístupniť ani nezverejniť Vaše osobné údaje tretím stranám. Z našich marketingových materiáloch a z príjímania informácií (jako napr. Newsletter, DM) sa môžete odhlásiť kedykoľvek na spodu emailu. Za správnosť, aktuálnosť, úplnosť a pravdivosť osobných údajov poskytnutých zodpovedá výhradne Užívateľ.