Ochrana osobných údajov


Pre nás je dôležité nielen mať skúsenosti s rezerváciou, ale aj zabezpečiť ochranu osobných údajov všetkých užívateľov našich stránok, rezervujúcich zákazníkov a našich partnerov.

Kladieme veľký dôraz na rešpektovanie informačných práv, a na zabezpečenie maximálnej transparentnosti.

Pri spracúvaní osobných údajov sa riadime právnymi predpismi, Vaše osobné údaje sú spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ). V dôsledku toho naša organizácia podnikla požadované technické a organizačné opatrenia v súlade s nariadením Európskej únie o ochrane osobných údajov, v skratke GDPR.

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať o zmene pravidiel Ochrany osobných údajov. Detailné informácie o tom, akým spôsobom spracovávame, používame a chránime Vaše osobné údaje nájdete v zásadách ochrany osobných údajov.Aktuálna verzia vyhlásenia o ochrane osobných údajov pre našich používateľov

Ochrana osobných údajov


Zásady Cookie

Nastavenie